19.2.2010

Каква ценност ще занесеш в другия свят? С какво ще се похвалиш там? Ако носиш човешката музика, философия, поезия, те нищо не представляват в оня свят. Ако носиш една торба със страдания, веднага ще те приемат. Вратата на Царството Божие ще се отвори пред тебе и ще ти кажат: „Добре дошъл!“