14.2.2010

Едно от правилата гласи: за да се оправят работите ви, мислете! Защото Божествената мисъл е една реалност, която ще окаже своето мощно действие. Имате тъмнина в себе си, скръбни сте – приемете Божествената мисъл. Всички мъчнотии се разрешават с мисълта.