13.2.2010

Често се говори за Любовта, Мъдростта и Истината. Някои мислят, че знаят много по тия въпроси. Не е важно какво знаете – важно е кой от вас е приложил тия добродетели. При това те трябва да се приложат вътрешно, а не външно.