12.2.2010

Христос казва: „Даде Ми се всяка власт на небето и на земята. Идете и проповядвайте Моето учение и Аз ще бъда с вас до скончанието на века.“ Какво повече искате? Трябва ли да чакате Христос да ви посети като човек, да ви донесе подаръци, да ви даде дарби? Христос казва: „Ще пратя Духа Си да пребъде във вас.“ Значи Духът, Който беше в Христа, ще бъде и във вас.