11.2.2010

Първата голяма заповед е следната: „Да възлюбиш Господа Бога твоего с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си душа и с всичката си сила.“ Втората заповед е: „Да възлюбиш Христа, своя ближен, своя брат, като себе си. Да възлюбиш врага си.“ Врагът – това си ти. Значи любовта към врага е любов към себе си. Тя е най-малката любов. Най-големият враг за човека е самият той. Значи първо ще възлюбиш себе си, после своя ближен – Христа, и оттам ще отидеш към Бога. Тогава всички хора – врагът на Христа, ще станат едно цяло. Така ще познаете неизмеримата Божия Любов, която води всички хора към познаване на Великия живот.