10.2.2010

Доброто има отношение към сърцето. Движението на кръвта се дължи на особен род космично течение, наречено електричество. То е причина за свиването и разпущането на сърцето. Когато това течение спре, човек моментално умира. – „Коя е причината за прекъсване на космичното течение, което движи сърцето?“ – Прекъсването на връзката на човека със закона на доброто. Достатъчно е да възстановиш връзката си с доброто, за да започне сърцето ти отново да работи. И тъй, доброто е връзка между Бога и човешката душа. Движението на кръвта се дължи на особен род космично течение, наречено електричество. То е причина за свиването и разпущането на сърцето. Когато това течение спре, човек моментално умира. – „Коя е причината за прекъсване на космичното течение, което движи сърцето?“ – Прекъсването на връзката на човека със закона на доброто. Достатъчно е да възстановиш връзката си с доброто, за да започне сърцето ти отново да работи. И тъй, доброто е връзка между Бога и човешката душа.