09.2.2010

И тъй, докато влезе в Духовния свят, човек ще мине през големи мъчнотии. Труден е пътят на Любовта. Сам никой не може да влезе в тоя път. Трябва да се намери някой да ви води. Има Един, Който придружава човека и в най-трудните моменти на живота му. Той сочи пътя на всичките хора към Царството Божие, към Царството на Любовта.