08.2.2010

"Следователно ти не можеш да бъдеш красив, ако нямаш съдържание; ти не можеш да имаш съдържание, ако нямаш едно хубаво разположение на духа, ако в ума си нямаш смисъл на нещата, ако не оценяваш нещата. Само онзи, който знае да цени нещата, той може да бъде радостен. "