07.2.2010

Ценни неща аз наричам тези, които не умират. Ценни неща са тия, които никога не губят своето съдържание и своята форма. Разумните неща в света никога не губят своето съдържание, никога не могат да изгубят своята форма, не може да изгубят своята цена. … Всички ония неща, при които ценността остава една и съща и расте – тази ценност, съдържанието, което постоянно се увеличава, силата, която постоянно се увеличава – това е разумното. Само разумното в света е, което расте и което се развива.