06.2.2010

Човек трябва да бъде богат, но богатството седи в онова красиво съчетание на неговата мисъл и неговите чувства, на неговата воля, на неговата сила. Човешката мисъл не може да бъде ценна, ако тази мисъл няма за подбудителна причина Любовта. Любовта е, която дава ценност на човешката мисъл. И при това ценността трябва да има в себе си едно съдържание. Чувствата дават съдържание на човешката мисъл. И това съдържание трябва да има известна форма, в която да е поставен изразът.