05.2.2010

Красотата е нещо живо вътре. Тя е външен израз на Реалността. Съдържанието е туй, което носи в себе си вътрешния смисъл – то е животът. Ако един живот няма красота в себе си, ако един живот няма съдържание в себе си и ако няма смисъл в себе си, това не е живот. … Всяка една мисъл, всяко едно чувство, всяка една постъпка трябва да бъдат красиви, съдържателни, осмислени.