03.2.2010

Мини някой път без Любов някъде и виж как ще постъпват хората с тебе. Мини втори път с Любов и ще видиш как ще постъпват. Хубавият свят е светът на Любовта. Законът на Любовта е закон на Свободата. Само когато човек работи по любов, е свободен.