01.2.2010

Да любиш врага си – това не е признак на слабост. Защото врагът със силата на Любовта се обезсилва и капитулира. Когато някой се отнася зле с тебе, ти се отнеси с него добре. Тогава ще се трансформира неговото състояние: доброто в него ще победи злото и той ще се измени.