Дишане

  • Ако не дишаш правилно и храносмилането не става правилно; ако храносмилането не е правилно и кръвообращението не става правилно; ако кръвообращението не е правилно и мисълта, и чувствата не са правилни.

  • Когато човек диша изправен на крака се засяга повече главния мозък. Друг начин на дишане е в седящо положение, тогава се засяга симпатичната нервна система. А може и да се легне, при което ръцете се поставят под задната част на главата с отворени длани. Тогава се влиза във връзка със силите на земята. Гръбначният стълб трябва да е изправен. И трите начина имат специфични резултати.

  • Вдишването трябва да става бавно и дълбоко Задържането трябва постепенно да се увеличава, за да има време да се възприеме от организма не само кислорода, но и праната, която прониква въздуха. Издишването също трябва да става спокойно и бавно. След издишване никога да не се задържа въздуха. Дишането да става през носа. Да се брои, както бие пулсът на сърцето. При дишане през едната ноздра, другата ноздра леко да се затвори с палец, а да не се притиска силно.

  • Дихателните упражнения да се правят преди ядене или 2-3 часа след ядене. Хубаво е да се правят на открито.

  • При вдишване, задържане и издишване човек трябва да има хубави чувства и мисли.

  • При вдишване да се осъзнава как приетата прана прониква целия организъм, как отива до всички органи и системи на тялото. При задържане на въздуха да се осъзнае как тази прана се усвоява от всички клетки на тялото, от всички органи и как внася във всички тях сила, здраве, живот и обнова. При издишване човек да осъзнава как всички клетки , органи, системи, така проникнати с животворна сила, са вече напълно активни и проявяват навън в своята дейност жизнените сили, които са приели.

  • Механичното задържане на въздуха не е достатъчно. Преди всичко , човек трябва да се стреми да свърже дишането със слънчевия възел. Слънчевия възел е столица на човека и истинското му сърце обитава там, под лъжичката. В лявата страна на гърдите е физическото сърце, а духовното сърце, което регулира, е слънчевия възел. Когато ние не спъваме слънчевия възел, тогава дишането става правилно и ние приемаме изобилен Живот. Слънчевият възел е мястото, чрез което човек общува със Слънцето или с централното място на Живота. Най-първо човек трябва да се свърже от този център със Слънцето, но не само с видимото, а и с онова Духовно слънце, което изгрява в един разумен свят.

  • Има една прана , която се усвоява през лявата ноздра, и друга, която се усвоява от дясната. През лявата се приема магнетичното течение , което има връзка със слънчевия възел. То се нарича Слънчево течение. А през дясната се приема електричното течение, което се нарича лунно течение. Първото има връзка със сърцето, а второто - с ума. Когато искаме да развием повече сърцето, вдишваме повече с лявата ноздра и издишваме през дясната. А когато искаме да развием ума, вдишваме през дясната и издишваме през лявата ноздра. Така установяваме равновесие между ума и сърцето, а също между електричеството и магнетизма.И когато сменяме дишането - ту през лявата, ту през дясната, то уравновесяваме двете течения.

  • Когато издишваме въздуха чрез просвирване, то е за гимнастика на дробовете, за тяхното усилване , а когато го издишваме с дъх, пречиства нервната система.

  • Щом се карате и нервирате, това означава, че не дишате дълбоко. Когато сте неразположени, неспокойни правете дихателни упражнения. Дишайте дълбоко , като задържате до 100 бройки. Ако ви боли стомаха, направете четири пъти дневно по 6 дихателни упражнения и ще ви мине. Тези, чиито лица са сбръчкани, почнат ли да дишат дълбоко, то след 3-4 месеца бръчките ще се опнат. 

Учителя Беинса Дуно

 

 

Източник: bratstvoto.net

 

Други статии по темата: