29.1.2010

Та казвам: използвайте, употребете онези сили, които имате в себе си, и си дръжте един вътрешен концерт. Всякога човек – при най-лошите условия в живота си – тогава може да опита Истината. Казвам: в дадения случай знанието е силата, с която той разполага.