28.1.2010

При самовъзпитанието се изисква да имаме само малко охладяване и малко затопляне. И да се образува едно движение. Изучавайте себе си: и вашите мисли, и вашите чувства, и вашите постъпки. И тогава ще имате малко по-малко страдания, отколкото сега.