27.1.2010

Когато чувствата са правилни, нормални, те развиват естествена топлина. И когато умът е нормален, то се развива нормално изстудяване и тогаз се образува нормален живот. По някой път умът образува по-голямо изстудяване, отколкото трябва, а по някой път сърцето може да развие по-голяма топлина, отколкото трябва. И там е всичкото противоречие.