24.1.2010

И тъй, за да получите светлина, свържете се с Бога. За да получите топлина, свържете се с Христа. Той дойде да спаси човечеството. Значи спасението на хората иде от топлината. Казано е в Писанието: „Духът на Истината, т.е. на светлината, ще ви освободи. Той ще ви научи какво да правите.“ Две неща са нужни на човека: светлина, която ще го свърже с Бога, и топлина, която ще го свърже с Христа. Свободен човек е оня, който е свързан с Бога и с Христа, т.е. има светлина и топлина в себе си.