23.1.2010

По приемането и изпращането ви ще знаете в кой свят сте влезли. В чувствения свят приемат зле и изпращат зле. В човешкия свят приемат добре, изпращат зле. В ангелския свят приемат зле, изпращат добре. В Божествения свят приемат добре и изпращат добре. Който е недоволен от човешкия свят, отива в ангелския. Ако и в ангелския свят е недоволен, отива в Божествения свят, дето Любовта е вечна и неизменна.