22.1.2010

Всеки талантлив и гениален човек, за когото мислиш, е връзка с оня свят. Талантливите и гениалните хора не са от тоя свят. Те временно идат тук, за да свършат известна работа. Праведните и светиите също са от оня свят. Те се крият – никой да не ги познае. Затова минават незабелязано между хората. И добрите хора са от оня свят. Лошите, обикновените хора, са от тоя свят.