20.1.2010

Да отиваш на оня свят и да се връщаш назад – това значи да минаваш от едно състояние в друго, да се качваш в съзнанието си и отново да слизаш. Докато си на Земята, ще носиш една дреха, т.е. една форма. Щом отидеш на оня свят, ще съблечеш земната си дреха и ще облечеш нова. Там няма да срещнеш ония, между които си живял.