19.1.2010

Като страда, човек постепенно изправя мисълта си. Щом мисълта се изправи, и съзнанието се пробужда. При страданието идва едно ново съзнание у човека. Това е значението на страданието. Подаръците, които Живата Природа дава на човека – това са разумните страдания. В тях се крият опасностите, при които човек се развива. Плод на тези страдания са подтиците, които го карат да расте.