17.1.2010

Дойдат ли страданията, превърнете ги в добродетели. Който е страдал много, той е мек и добродетелен. Без страдания не можеш да добиеш нито мекота, нито благородство. Чрез страданията човек се изменя постепенно и най-после се решава да води чист и свят живот.