14.1.2010

Вяра е нужна на човека! Вярата е вътрешен подтик. Казвате: „Вярваме, че Христос ще ни спаси.“ Обаче вярата има отношение към знанието. Христос работи със знание. Значи знанието ще спаси човешките души. Без знание не може да се проповядва. Гладния ще нахраниш, жадния ще напоиш, на невежия ще дадеш светлина. Знание е нужно за това.