13.1.2010

Сега и на вас казвам: идете при главния директор на банката – при Христа. Намерете Го и Го познайте, както трябва. – „Аз намерих Христа.“ – Ако лицето ти потъмнява, не си Го намерил. Мома, която се ожени и лицето и потъмнее, носи нещастие на своя мъж. Който казва, че е намерил Христа, а лицето му потъмнява, носи нещастието си на Христа. Той носи нещастие и за целия свят. Като намериш Христа, лицето ти трябва да светне.