11.1.2010

Трябва да обичам Бога, защото съм излязъл от Него! Щом обичам Бога, ще обичам и себе си, и вас. Това е закон, в който няма никакво изключение. Казваш: „Аз обичам ближния си.“ – Не можеш да обичаш ближния си, ако първо не обичаш Бога. Любовта към ближния е отражение на Любовта към Бога. Тая Любов трябва да бъде изходна точка във вашия живот.