09.1.2010

Христос като дойде на Земята, Той свърши всички недовършени работи на хората. Той свърши една велика работа. В туй е спасението на света – да се свършат всички недовършени работи. Вие имате много работи във вашия живот. Трябва да ги свършите. И като свършите вашите работи – туй, което ви е дадено – вашият живот тогава ще се осмисли.