06.1.2010

Всяко нещо, което направите с любов, дава сила на човека, всяко нещо, което направите без любов, обезсилва човека. Това е философия, която може да се приложи в сегашния живот. Тя трябва да се приложи, за да победите. Да победим света – това значи нашия свят да турим в ред и порядък.