04.1.2010

"Истинският човек никога не съжалява, че е обичал. Той обича, без да се интересува дали го обичат, или не. Това се нарича Любов без външен стимул. Не мисли, че като обичаш някого, той ти е длъжен. Не очаквай хората да те обичат. Първата ти работа е да обичаш хората; дали хората те обичат, това е тяхна работа. Ти нямаш право да се месиш в работата на другите хора."