03.1.2010

Като отидеш при Любовта, ще се откажеш от всичко, което знаеш. Няма да и разправяш за страданията, за нищо няма да и разправяш. Тя не иска да и говориш за миналото. Тя не иска да знае и за бъдещето.