01.1.2010

Вашата работа за през цялата година е да се научите да обичате. Второто нещо – да намерите начин да изявите тази Любов. Трето – да знаете при какви условия да изявите Любовта си.