31.12.2009

„Бъдете съвършени, както е съвършен Отец ваш небесен“ – е казал Единият Учител, който е отделил стария живот от новия. Съвършени в какво? – В Любовта, в Живота, в Справедливoстта, в Мъдростта, в Истината. А Истината – това е проявената Любов в Живота. Можете ли да проверите тази Истина на дело?