30.12.2009

Силният човек е онзи, който мисли. Силен човек е онзи, който чувства, силен човек е онзи, който има сила да приложи своите мисли и да приложи своите желания. Приложете светлината на Мъдростта и приложете силата на Истината и вие ще бъдете свободни.