29.12.2009

Следователно задръжте в себе си само онези мисли, само ония желания, само ония постъпки, които може да ви повдигнат. Задръжте в себе си светлината, която може да ви е потребна, задръжте в себе си топлината, която може да ви е потребна, задръжте в себе си и силата, която може да ви е потребна.