27.12.2009

Вярвайте, че Бог е създал всичко за добро. Ще вярваш, че Този, Който е дошъл от Бога, е дошъл да ти покаже истинския път, по който може да идеш при Този, Когото търсиш в света. Това е естественото – да вярваме в Бога и да намерим пътя – пътя, по който може да идем при Отца. А Отца Той ще ни покаже. Христос казва: „Никой не може да дойде при Мене, ако Отец не го е привлякъл. И никой не може да иде при Отца, ако Аз не му покажа пътя.“