25.12.2009

Помнете: великото, красивото, силното, непостижимото, безграничното – това е Божeственото. В него се крие щастието на човешката душа.#Величието на човешката душа е в изпълняване на Божията воля. Бог изисква от нас да просветнат лицата ни. В последните дни човешките лица трябва да просветнат, а човешките души – да възкръснат. Желая на всички да бъдете свободни в проявата на Божията Любов. Желая на всички да се освободите от противоречията на ума и на сърцето.