23.12.2009

Като изучавам човека, опитвам неговите състояния, материята, от която е направен, неговата същина, и казвам: същината на човека се крие в душата му. Тя създава около себе си нов свят – толкова по-красив, колкото душата е по-пробудена.