21.12.2009

И тъй, пазете правата посока на своето движение. Само така ще се свържете със свещената дума на Любовта, с която Бог създаде света. Той каза: „Да бъде светлина!“ И стана светлина. Първата дума на Любовта е творческа. В никоя свещена книга не е казано коя е първата дума на Любовта. Дадена е само посоката на движение, т.е. посоката, в която може да се търси първата дума. Тя ще се намери в бъдеще и ще се произнесе, както трябва.