19.12.2009

Преди да си е легнал, човек трябва да се освободи от всички тежки преживявания и отрицателни състояния, които е имал през деня. Трябва да се освободят умът и сърцето ти от всички противоречия.