17.12.2009

Хората са скачени съдове. Тъй че всеки, който работи върху себе си, с това работи и върху другите. Законът има и друго действие: каквото правиш вън, се отразява и на вътрешния ти живот. Например изчистваш един извор, почистваш някоя пътечка или някоя местност – нещо подобно ще стане и в света на твоите мисли и чувства. Въз основа на горните закони човек е отговорен пред човечеството за всяка своя постъпка.