14.12.2009

Как се справя човек със самотата? – Като уповава на Бога. Затова Христос казва: „Не съм сам, Отец Ми е с Мене.“ Той вярваше, че Бог няма да Го остави.#Ще дойде ден, когато човек ще бъде изоставен от всички. Тогава той ще изпадне в пълно разочарование. Страшно е да останеш съвършено сам. Всички, които са били около тебе, ще те изоставят. Това е последният изпит на човека. Ако може да уповава на Бога, той ще издържи изпита си.