12.12.2009

Какво носеше Христос, като дойде на Земята? – Той носеше благостта и каза: „Господи, прости им! Те не знаят какво правят.“ Той носеше Истината, затова никога не се уплаши и не се разколеба във вярата Си. Като дойде страданието, Христос не потърси начин да се освободи от него, но потърси пътя, през който трябваше да мине, за да изпълни Божията воля.#Сега и на вас казвам: като сте дошли на Земята, трябва да изпълнявате Божията воля.