11.12.2009

Това, което дава сила на човека, е Истината в него. Това, което дава сила на човека, е благостта в него. Истината и благостта са качества на Божественото в човека. Съединени заедно, те дават условия за проява на Любовта. Тя е плод на Истината и благостта. Щом дойде Любовта, с нея заедно иде и животът. Любовта ражда живота, осмисля го и го прави щастлив.