09.12.2009

Божествените блага, които минават през вас, ще задържите временно в себе си и след това ще ги раздадете. Не задържайте в себе си нищо, освен това, което ви е нужно. А останалото – пуснете го, дайте го на другите.