06.12.2009

Божието благословение прониква във всички същества. Трябва да станем спокойни като тихата водна повърхност, за да се отрази Бог в нас. Ако Той се проектира в нас, ние ще се повдигнем. Мирът и чистотата са условия, за да се отрази Божият образ в нас.