05.12.2009

И тъй, положете Доброто за основа на живота си! Размишлявайте за Доброто. Знайте, че чрез Доброто иде светлината. Дръжте в ума си тази идея: нищо в света не може да се повдигне без Доброто.