04.12.2009

Научете се да имате едно чувство на благодарност към онази Причина, която ви е пратила – Живата Причина: да благодарите, че при най-лошите условия, в които може да се намерите, ще намерите едно малко добро, за което да благодарите. И в най-лошите условия има едно микроскопическо добро: намерете го и благодарете. Това е човекът. В най-лошото състояние трябва да благодарите за най-малкото добро в човека.