03.12.2009

Направеното добро не се забравя. … Колкото и да е нисше съществото, едно добро, направено при едно пробудено съзнание – то става незабравимо. Този закон е Божествен. Бог никога не забравя едно добро, което вие ще направите, колкото и да е малко доброто. Едно от качествата на Бога е това: най-малкото добро, което никой не види, Той не го забравя.