01.12.2009

Една мисъл, която е излязла от твоя мозък, ще се върне при тебе. Може още същия ден да се върне, може след една година, може след десет години да се върне. Тогава може да се зароди една мисъл: защо в единия случай тя скоро се връща, в другия случай – късно. – Това е път. На тази, която се е върнала рано, пътят ѝ е бил кратък.