30.11.2009

За да те обичат хората, благостта трябва да живее в тебе. Това е най-великото благо за човека. По-велико нещо от Истината и от благостта няма. – „Де е Любовта тогава?“ – Любовта включва всичко в себе си. В нея е знанието, силата, богатството, разумността, благостта. Като знаеш това, не търси тия неща вън от себе си. Всичко е в човека.